Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:00 do 15:00
The line for steel Castings
Kategoria:

Gniazdo formierskie służy do transportu form odlewniczych, zagęszczania masy formierskiej i oddzielania formy odlewniczej od modelu.

Linia składa się z dwóch równoległych przenośników rolkowych, służące do transportu form, dwóch wózków do przewożenia form pomiędzy liniami, manipulatora do rozładunku form oraz podajnika rolkowego do odbioru zasypanych form.