Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:00 do 15:00
 • Polski
 • English
 • Deutsch
Pionowy zbiornik na bitum

Zbiorniki o osi pionowej wykonany jest jako konstrukcja spawana ze stali gatunkowej S355, składająca się z części walcowej, dennicy dolnej i dennicy górnej. Warstwa izolacyjna na dennicy dolnej i górnej wynosi 300 mm, na całej powierzchni płaszcza zbiornika to wełna mineralna o grubości 200 mm i wełna mineralna odporna na temperaturę z ekranem o grubości 13 mm osłaniająca kable grzejne. Zewnętrzny płaszcz boczny- blacha trapezowa powlekana T-18 w kolorze wybranym przez zamawiającego. Ogrzewanie elektryczne zrealizowane będzie za pomocą stało oporowych kabli mineralnych ułożonych w pętlach przymocowanych po obwodzie zbiornika i na dnie zbiornika.

Wyposażenie:

 • drabina zewnętrzna ze stelażem ochronnym ,

 • balustrada ochronna na pomoście górnym,

 • stopnie włazowe do zejścia do wnętrza zbiornika,

 • ciśnieniowy układ pomiaru ilości bitumu w zbiorniku,

 • alarm napełnienia,

 • ogranicznik minimum wyłącza ogrzewanie, elektryczne po osiągnięciu minimalnego poziomu zapełnienia zbiornika,

 • ogranicznik maksimum po osiągnięciu maksymalnego poziomu zapełnienia włącza sygnały ostrzegawcze na zbiorniku: sygnał akustyczny – syrenę i optyczny – lampę ostrzegawczą,

 • układ króćców napełniania i poboru bitumu ze zbiornika według życzeń klienta,

 • termometr,

 • termostaty do regulacji temperatury,

 • elementy mocujące zbiornik do fundamentu,

 • mieszadło,

 • stojaki transportowe,

 • właz górny.