Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:00 do 15:00
  • Polski
  • English
  • Deutsch
Stacja kruszyw
Kategoria:

Stacja kruszyw przeznaczona jest do magazynowania i dozowania kruszyw o różnej frakcji. Silosy kruszyw wykonywane są w postaci zbiorników stalowych, ustawionych w rzędzie. Kruszywa odmierzane są w sposób wagowy poprzez  przenośnik taśmowy. Przenośnik taśmowy  zawieszony jest na czterech czujnikach tensometrycznych  do konstrukcji wsporczej stacji kruszyw.  Taśmociąg pełni funkcje platformy wagowej jak również transportuje surowiec po zakończeniu procesu dozowania do kosza zasypowego mieszarki.

  • Każda komora otwierana za pomocą osobnego  siłownika pneumatycznego
  • Każdy zasobnik posiada system antyzawiesinowy, w postaci elektrowibratora
  • Pojemność komory stacji kruszyw jest uzależniona od potrzeb klienta i może wynosić od 10 do 40 m3 każda
  • Stacja kruszyw może posiadać  od 1 do 5 komór
  • Stacja kruszyw może być zakryta poprzez unoszoną kurtynę, zabezpieczając w ten sposób kruszywa przed dostaniem się wód opadowych