Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:00 do 15:00
  • Polski
  • English
  • Deutsch
Recykling betonu
Kategoria:

Recykling betonu służy do rozdzielania pozostałości z mieszalnika, gruszek, pompo gruszek, umożliwiając producentom betonu spełnianie norm ekologicznych ze szczególnym naciskiem na wpływ na środowisko.

Recykling polega na odseparowaniu kruszywa od mleczka cementowego niezużytego betonu i ponownego wykorzystania tych składników przy produkcji betonu.
Kruszywo recyklingowe jest przechowywane na składowisku i może być wykorzystane do produkcji betonu lub innych celów, takich jak produkcja materiału wypełniającego. Woda szlamowa wytwarzana w procesie recyklingu może być użyta ponownie w procesie produkcji. Woda szlamowa ze zbiornika jest pompowana za pomocą pomp do węzła betoniarskiego, do celów produkcyjnych.

Recykling zmniejsza zużycie surowców do produkcji betonu i minimalizuje odpady. Pozwala na zmniejszenie zużycia czystej wody nawet do 30%, co przekłada sie na korzyści finansowe i zapewnia szybki zwrot z inwestycji.

Oferujemy kompletne rozwiązania o różnych wydajnościach.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.