• Polski
  • English
  • Deutsch
Szybkoprzestawny węzeł betoniarski

Szybkoprzestawny węzeł betoniarski jest urządzeniem łatwo-przestawnym (mobilnym) i służy do produkcji betonów towarowych, głównie do stabilizacji. Wydajność węzła wynosi od 20 do 40 m3/h, zależności od typu urządzenia. Całość składa się z trzech modułów:

  1. Ramy stalowej całego węzła betoniarskiego, oraz konstrukcja pod agregat prądotwórczy. Rama wyposażona jest w cztery podpory, dzięki czemu węzeł można rozłożyć na utwardzonym gruncie, bez konieczności wcześniejszego ustawiania płyt drogowych.
  2. Zespołu mieszająco-dozującego. Moduł ten stanowi konstrukcja ramy na której posadowiony został mieszalnik talerzowy . Nad mieszalnikiem zamontowane zostały wagi wody i cementu, oraz dodatków chemicznych. W skład tego modułu wchodzi również pulpit sterowniczy wraz z szafą wysoko-prądową.
  3. Zespół dawkujący kruszywa wraz z taśmociągiem dozującym kruszywa do mieszarki. Stacja kruszyw może zawierać od 1 do 3. Pojemność zasobników zależy od ich ilości i wynosi od 7,5 m3 do 13 m3 dla pojedynczej komory .

Całość może zostać uzupełniona o silosy na cement, czy popiół. Mobilne silosy posadowione są na mobilnych płytach( płyty drogowe). Węzeł może zostać zasilany napięciem sieciowym, lub zostać doposażony w osobny agregat prądotwórczy.

Zastosowany system automatyki spełnia wymagania nowej polskiej i europejskiej normy (PN-EN 206-1) w zakresie dowodu dostawy produkowanego betonu.

Zalety szybkoprzestawnego węzeł betoniarskiego:

  • Szybki transport i uruchomienie produkcji
  • Brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę dla betoniarni,
  • Szybka i łatwa instalacja w 1 godzinę, 
  • Mniejsza powierzchnia niezbędna do instalacji,
  • Brak potrzeby wynajęcia dźwigu do montażu węzła

 

Typ   MWB-500 MWB-1000
Wydajność węzła m3/h 20 40
Pojemność robocza mieszarki m3 0,5 1
Pojemność objętościowa mieszalnika dm3 1200 2400
Moc silnika mieszarki kW 18,5 37
Łączna moc węzła kW 27 47
Łączna waga węzła kg 12 500 9 800
Ilość zasobników kruszyw szt 2/3 1
Mieszalnik talerzowy