Mieszarka talerzowa
Kategoria:

Mieszarka Skrzydłowa typu MS jest urządzeniem małolitrażowymi o wymuszonym mieszaniu. Mieszarka przeznaczona jest do wytwarzania mieszanek betonowych (głównie suchych o zawartości wody do 4%) z mineralnymi wypełniaczami np: kruszywem czerpalnym, kopalnym, łamanym, itp. o maksymalnej granulacji kruszywa do 20 mm.

Mieszarka Skrzydłowa MS posiada ręczne otwieranie spustu mieszanki. Zasyp maszyny odbywa się ręcznie lub za pomocą urządzeń zewnętrznych od góry urządzenia. W celu zabezpieczenia mieszarki przed zbyt dużą granulacją kruszywa, osłona zasypu została wyposażona w kratę o prześwicie 50x50mm.

Misa posiada podwójny płaszcz.  Wykładziny wewnętrzne (boczne i dolne) oraz lemiesze są wykonane z materiałów trudnościeralnych. Wszystkie te podzespoły można w naszej firmie zakupić jako elementy eksploatacyjne. 

Mieszarki Skrzydłowe spełniają przepisy BHP obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. Wystawiamy „deklarację zgodności” oraz znak CE.

Typ mieszarki MS 250 MS 400 MS 500 MS 1000
Pojemność robocza (dm3) 250 400 500  1000
Wydajność mieszarki (m3/h) do 10 m3 do 16 m3 do 20 m3  do 40 m3
Pojemność objętościowa mieszalnika ( dm3) 450 780 950 2200
Napięcie zasilające ( V) 400 400 400 400
Napięcie sterowania ( V AC) 24 24 24 24 
Moc zainstalowana ( kW) 7,5 15,0 18,5 37 
Liczba ramion wirnika (szt.) 5 6 6
w tym: – mieszające 2 4 4
– zgarniające 2 2 2
Wysokość zasypu ( mm) 1350 1550 1650 1450 
Wysokość odbioru mieszanki ( mm) 700 720 800 600 
Masa mieszarki ( kg) 750 1300 1500 4200 
Wymiary misy ⌀/h (mm) 1200/ 450 1500/ 450 1650/ 450 2400/ 650 
Wymiary gabarytowe mieszarki ⌀ zewnętrzne/ wysokość ( mm) 1500/ 1350 1750/ 1450 1750/ 1450 2530/ 1670 
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA (dB) 75 91 91 91