Stacjonarny węzeł betoniarski
Mobilny węzeł betoniarski MWB1000
Stacja kruszyw
Silos na cement i popiół
Rama mieszarki, wciągarka
Waga wody i cementu
Dozownik plasyfikatorów
Zabudowa węzła betoniarskiego
Stół wibracyjny
Dozownik betonu
System transportu betonu
Recykling betonu